a

Shërbimet Tona

a

PRINTIME

Ne ofrojmë shërbimet tona si: printim, palosje, lidhje dhe ngjitje duke krijuar për ju kartvizita, fletushka, katalogje etj.

KARTVIZITA

Edhe pse ka përmasa të vogla, një kartëvizitë përmban informacione të pasura dhe ju lejon të krijoni imazhin e çdo kompanie.

a
a

GIFT CARDS

Kartat e dhuratave (Gift Cards) konsiderohen si dhuratat më të preferuara në ditët e sotme.

ETIKETA

Një nga elementët më të rëndësishëm të reklamimit është shfaqja e produkteve.

a
a

POSTERA

Vendosja e posterave në hapësirën publike luan një rol të rëndësishëm në përhapjen e informacionit dhe në reklamimin e tyre.

BROSHURA

Broshurat arrijnë nëpërmjet një audience të gjerë dhe në këtë mënyrë shërbëjnë si një burim i rëndësoshëm për blerje.

a
a

KATALOGË

Katalogët industrialë janë një element i rëndësishëm në ndërtimin e imazhit të kompanisë dhe ato kryesisht përfshijnë përshkrimet e produkteve ose shërbimeve.

KALENDARË

Roli i planifikimit dhe organizimit të jetës sonë të përditshme është bërë natyra jonë e dytë, kështu që kalendarët luajnë një rol kryesor në këtë aspekt.

a